Kunsten å gjennomføre

Kristin Skogen Lund fortalte om sin suksessformel ”5-15-80”, i et intervju med Magma, like etter hun tiltrådte stillingen som NHO-sjef i 2012. Bedrifters suksess skyldes 5% planer og strategier, 15% posisjon og 80% gjennomføringsevne, hevder hun. I mange tilfeller brukes det for mye tid på å legge en ”skuddsikker” strategi bestående av teoretiske modeller og figurer, enn å faktisk ta grep å gjennomføre noe. En misoppfatning av strategi, er det faktum at den skal være feilfri og uforanderlig, og at suksess kun er avhengig av hvor godt planen er utarbeidet. Karl Philip lund oppsummerer strategibegrepet i et klart og konsist utsagn: «Velg en retning og implemeter som et helvete!». 

Skogen Lund poengterer at organisasjoner med god gjennomføringsevne består av byggere og ikke bokførere. Mens de passive bokførerne kun utfører rutinebaserte oppgaver i frykt for å gjøre noe galt, er byggerne konstant opptatt av å forbedre sine arbeidsprosesser og utføre arbeidet. En slik organisasjon består av mennesker med gjennomføringskraft. Og hva kjennetegner dem? For et par dager siden fikk vi i oppgave å rangere ni evner/ferdigheter som inngår i hva som skaper god digital gjennomføringskraft. Med andre ord: Hva må til for å lykkes? Bytt ut nr.9 så vil du se at dette ikke kun gjelder innen digital markedsføring men også i arbeidslivet, på skolen eller på det mer personlige plan. Listen er rangert etter viktighet basert på min egen vurdering:

 1. Nysgjerrighet
 2. Kreativitet
 3. tilstedeværelse
 4. Sosial intelligens
 5. Teknisk kompetanse
 6. Skriveferdigheter
 7. presentasjonsteknikk
 8. Autoritet
 9. Touchmetoden

Vilje og sjokolade

Mennesket er et vanedyr og endring krever at vi bryter vaner og mønstre vi er vant med. Akkurat slik er det med gjennomføring. Den sitter ofte langt inne fordi det er ukjent og utrygt: Vi vet ikke hva utfallet blir. For å få til en gjennomføring må tørre å gjøre en endring, vi må se for oss en endring og ikke minst: Vi må ville gjøre en endring. Vilje er selve lerretet for de ni punktene ovenfor. Men så har vi motivasjonen som fungerer litt på samme måte som en sjokolade påvirker blodsukkeret: Den skyter til topps – bli der en stund – for så å ramle ned, selv om vi ikke vil. Jeg tør faktisk påstå at du ikke kan stole på motivasjonen. Enten du har mål om å gå ned i vekt, få bedre karakterer på skolen, publisere en video om deg selv på nett eller skaffe deg drømmejobben vil ikke motivasjonen greie å gjøre jobben alene.

Guts

Fra en vilje av stål og gjennomføringsevne blomstrer det Angela Lee Duckworth kaller ”grit” – som vi på norsk kaller tæl, heltemot eller ”guts”. Guts er lidenskap og utholdenhet for langtidsbaserte mål. Guts handler om å holde ustoppelig fast ved ditt fremtidige mål, til tross for negative hendelser og bremser underveis. Et menneske med mye guts er preget av stahet, mot og evene til å se muligheter der mange ser begrensninger.

Grit is living life like it’s a marathon – not a sprint – Angela Lee Duckworth

Duckworth innrømmer at det ikke finnes noen fasit på hvordan man bygger opp guts, og at det finnes lite forskning på temaet. Hun hevder likevel at det ikke har noe med talent å gjøre, men at det henger sammen med et ”growth mindseth”. Teorien er utviklet av Carol Dweck ved Stanford University, og handler om troen på et kontinuerlig forbedringspotesiale. At feil og motgang kun er en del av forbedringsprosessen og fungerer som triggere. «The person who fails the most will win,» påstår Seth Godin. Hvorfor? Fordi den som feiler gang på gang beviser at han/hun er god nok til å reise seg og starte på nytt. Jo flere feil du gjør, jo mer lærer du og jo bedre forstår du forskjellen mellom gode og dårlige idéer. Basert på disse teoriene kan man anta at mennesker med mye guts i mange tilfeller takler motgang lettere. Dermed ser vi at høy gjennomføringsevne henger godt sammen med guts.

562644fef036423f4c14adafb8c3e898a94a0668
Vilje er å legge på svøm, mens guts er utholdenheten. Foto: Disney.movies.com

Betyr dette at mennesker med guts aldri blir fornøyde? Over hodet ikke. De vet at veldig bra er godt nok, men velger ikke å legge seg på latsiden av den grunn. Forbes viser til fem egenskaper hos mennesker som har guts:

 1. Mot
  Mennesker med mot har liten frykt for å feile og ser feiling som verdifull læring . De ser hvor viktig sårbarheten i standhaftighet er for å yte maksimalt. Som i de aller fleste tilfeller, gjør øvelse mester. For å overvinne frykten for å feile må du trene på å gjøre ting som skremmer deg. Forskere mener derfor at konkurransesport i tidlig alder er sunt, nettopp for å skape forståelse rundt at det å feile er en naturlig del av livet.
 2. Målorientert
  En målorientert person yter bedre enn de konvensjonelle. Målorientering handler om å sette seg et konkret mål og jobbe mot det. Det høres kanskje flåsete ut, men setter du deg ned og skiver et konkret mål på en lapp, er det mer sannsynlig at du handler i tråd med målet. En målorientert person jobber ustoppelig og iherdig for å bli ferdig med en oppgave, mens den konvensjonelle er mer selvkontrollert og styrt av plikter og regler.
 3. Utholdenhet og langtidsbaserte mål
  Som skrevet tidligere: Øvelse gjør mester. Men øvelse må ha et formål. Utholdenhet betyr at selv om du ikke merker endring i dag, vet du at kontinuerlig handling i tråd med målet vil gi fremtidige resultater. Hvis du til enhver tid har formålet med øvelsene i minne, vil det skape rammeverket for ditt langtidsbaserte mål.
 4. Resiliens
  Kreativitet, optimisme og selvtillit er det forfatter Andrew Zolli samler i definisjonen resiliens, som i bunn og grunn handler om motstandsdyktighet. De tre egenskapene fungerer som styrkemekanismer som dytter deg fremover, holder hodet ditt oppe samt hjelper deg å gjennomføre på tross av hindere du møter på veien.
 5. Kvalitet
  Personer med guts sikter på kvalitet – ikke perfeksjonisme. Det er fordi perfeksjonisme anses å være en misoppfatning basert på samfunnets kreasjon av hvordan virkeligheten bør være. Kvalitet åpner opp for mer sårbarhet og tilgivelse, samt tillatelse til å feile. Slik overgår forbedring og utvikling den misforståtte perfeksjonismen. Zolli hevder igjen at kvalitet er en holdning i likhet med guts.

My favorite word? It´s «Act»! – Ai Weiwei

Hva mener du er nøkkelen til god gjennomføringsevne? Er guts kun situasjonsbestemt? Kan man trene seg til guts, slik som man kan trene seg til bedre gjennomføringsevne? Eller er det kun medfødt?

 

Inspirasjon:

 • What To Do When it´s Your Turn - av Seth Godin, 2014.

Kilder:

21 thoughts on “Kunsten å gjennomføre

 1. Tilbaketråkk: Drømmejobben
 2. Tilbaketråkk: Min drømmejobb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *